Artikel-ID : 00079221 / Laatst gewijzigd : 30/03/2021Afdrukken

De met de Image Data Converter van RAW naar JPEG geconverteerde afbeeldingen bevatten meer ruis dan JPEG-afbeeldingen die niet van de camera afkomstig zijn.

    De BIONZ-verwerkingsprocessor die in de camera is geïnstalleerd en de verwerkingsprocessor van de Image Data Converter zijn geoptimaliseerd voor de respectieve karakteristieken (hardware versus software). Daarom gebeurt de verwerking op een verschillende manier, wat tot verschillende resultaten leidt.

    De JPEG-afbeeldingen van de camera worden door de BIONZ op een bepaalde manier verwerkt, zodat ze niet direct worden weerspiegelt wanneer je een RAW-afbeelding opent met de Image Data Converter, bijvoorbeeld met betrekking tot de ruisonderdrukkingsfilter bij het gebruik van hoge ISO-instellingen.

    De Image Data Converter heeft echter een tool voor ruisonderdrukking die naast de AUTO-instelling een handmatige regeling van de filterinstellingen mogelijk maakt, zodat je de instelling naar wens kunt bijstellen om de ruisonderdrukking of detailweergave te benadrukken.

     

    IDC_noise-reduction