Artikel-ID : 00061923 / Laatst gewijzigd : 26/12/2013

Kan ik de compressiewaarde van JPEG-afbeeldingen wijzigen als de kwaliteit tijdens de opname op RAW JPEG ingesteld is?

Producten en categorieën waar dit artikel op van toepassing is

De camera ondersteunt geen wijzigingen van de compressie van JPEG-afbeeldingen. Als de functie Quality (Kwaliteit) ingesteld is op RAW & JPEG, is de afbeeldingsgrootte voor JPEG-afbeeldingen ingesteld op Fine (Fijn).