Artikel-ID : 00136025 / Laatst gewijzigd : 14/12/2015Afdrukken

Hoe controleer ik de firmwareversie van de camera?

  Zet eerst de camera aan.

  1. Druk op de knop Menu.
  2. Draai aan het bedieningswieltje totdat Setup (Instellingen) is geselecteerd.
  3. Druk op het midden van de bedieningswieltje.
  4. Draai aan het bedieningswieltje totdat Version (Versie) is geselecteerd.
  5. Druk op het midden van de bedieningswieltje

  Het scherm Version (Versie) wordt geopend en toont de huidige versie van de firmware die op de camera is geïnstalleerd. We raden aan dat u de ondersteuningswebsite van Sony controleert om te zien of er firmware-updates beschikbaar zijn.