Artikel-ID : 00078701 / Laatst gewijzigd : 20/10/2022Afdrukken

De opnamedatum wordt niet opgenomen aan de rechter onderkant van het beeld.

    Als de opnamedatum niet wordt opgenomen aan de rechter onderkant van het beeld, zelfs als Write Date (Datum schrijven) is ingesteld op On (Aan) in het menu Shooting Settings (Opname-instellingen), is het mogelijk dat de oriëntatie van de camera (verticaal/horizontaal) niet goed wordt herkend, afhankelijk van hoe je de camera vasthoudt tijdens het filmen. In dat geval kan de datum worden opgenomen op een onbedoelde plaats op het beeld. Volg deze tips om ervoor te zorgen dat de datum op de juiste plaats wordt opgenomen.

    • Als je de camera net na het maken van een opname beweegt, werkt de de detectie mogelijk niet behoorlijk.
    • Het is aanbevolen om de camera in dezelfde positie te houden tot het bericht Processing... (Bezig...) van het scherm verdwijnt.
    • Wanneer je de camera omhoog of omlaag houdt (met het lensoppervlak parallel met de grond), wordt de datum opgenomen in de horizontale positie.

    OPMERKING: De detectie van de oriëntatie van de camera wordt ook weergegeven in het display van de opgenomen beelden. Als de oriëntatie van het beeld niet juist is, kun je ze handmatig veranderen met Rotate (Draaien) op het MENU.