Artikel-ID : 00117192 / Laatst gewijzigd : 26/05/2015Afdrukken

De beelden in de zoeker lijken wazig

  Als beelden in de zoeker wazig of onscherp lijken, volgt u de stappen die hieronder worden uitgelegd om problemen op te lossen.
  OPMERKING: Omdat elk van deze stappen een mogelijke oplossing biedt voor het probleem, dient u na elke stap te controleren of de zoeker nu wel goed werkt.

  1. Zorg ervoor dat de dioptrie en de breedte tussen de zoekers goed is ingesteld door aan de dioptrieknop te draaien.
    Afbeelding
   • Als dit product door meerdere personen wordt gebruikt, past u telkens wanneer de gebruiker verander de dioptrie aan.
   • Pas de dioptrie voor elk oog afzonderlijk aan.
  2. Zorg ervoor dat Focus (Scherpstelling) is ingesteld op Auto (Automatisch).
  3. Controleer of de lens en de zoeker schoon zijn. Als de lens vuil is, maakt u deze schoon met een zachte, droge doek.
  4. Controleer of het oppervlak aan de binnenkant van de lens niet beslagen is.
  5. Als er sprake is van vochtcondensatie, zet u de verrekijker uit. Wacht minstens een uur voordat u de verrekijker weer aanzet.

   OPMERKING: In omgevingen met grote temperatuurverschillen of een hoge vochtigheid kan vocht in de lens condenseren. Om vochtcondensatie te voorkomen wanneer u de verrekijker van een koude naar een warme plek brengt, stopt u de verrekijker in een plastic zak die u goed afsluit. Verwijder de zak wanneer de lucht in de plastic zak dezelfde temperatuur heeft als de omgevingstemperatuur.

  6. Als een 3D-beeld als een dubbel beeld wordt weergegeven wanneer het onderwerp te dichtbij is, gebruikt u de knop FINDER 2D/3D om het display over te schakelen naar 2D.

  Als u alle stappen hebt doorlopen en het probleem niet is opgelost, moet het product mogelijk worden gerepareerd.
  Als u denkt dat dit het geval is, kunt u contact met ons opnemen voor meer hulp.