Artikel-ID : 00170437 / Laatst gewijzigd : 04/08/2017Afdrukken

Er wordt een Image Database File Error (Bestandsfout beeldendatabase) weergegeven.

    Deze foutmelding verschijnt als een of meer beeldendatabasebestanden zijn beschadigd. Dit kan zich voordoen als de films op de geheugenkaart zijn gewijzigd of bewerkt op een computer, waardoor inconsistenties in de gegevens zijn ontstaan. U kunt proberen dit probleem op te lossen door de optie Recover Image DB (beeldendatabase herstellen) te selecteren.

    WAARSCHUWING: Er kunnen gegevens verloren gaan. Voor de volgende stappen moet de geheugenkaart worden geformatteerd. Zorg ervoor dat van alle beeld- en filmbestanden een back-up naar een computer is gemaakt voordat u verdergaat.

    Als het probleem zich nog steeds voordoet nadat u het beeldendatabasebestand hebt hersteld, maakt u een back-up van alle afbeeldingen en films naar een computer en formatteert u de kaart. Als het probleem zich blijft voordoen wanneer u een opnieuw geformatteerde kaart probeert te gebruiken, gebruikt u een andere geheugenkaart.