Artikel-ID : 00163609 / Laatst gewijzigd : 25/09/2022Afdrukken

De geheugenkaart wordt niet herkend door de camera

  Error: REINSERT THE MEMORY CARD (Fout: Plaats de geheugenkaart opnieuw) wordt weergegeven op het lcd-scherm
  Error: NO MEMORY CARD (Fout: Geen geheugenkaart) wordt weergegeven op het lcd-scherm
  Error: MEMORY CARD ERROR (Fout: Geheugenkaartfout) wordt weergegeven op het lcd-scherm
  Error: C:13:xx ERROR (Fout C:13:xx Fout) wordt weergegeven op het lcd-scherm

  Raadpleeg het volgende voor informatie om het probleem op te lossen.

  • Controleer of het type en de capaciteit van de geheugenkaart worden ondersteund door de camera: Als een geheugenkaart is geplaatst die de camera niet ondersteunt, wordt mogelijk een foutbericht weergegeven.

   OPMERKING: Raadpleeg de handleiding voor informatie over de typen geheugenkaarten die worden ondersteund.

  • Controleer of de geheugenkaart niet in de verkeerde richting of scheef is geplaatst: De richting waarin u de geheugenkaart moet plaatsen, verschilt naar gelang van het type geheugenkaart. Als de geheugenkaart in de verkeerde richting of scheef is geplaatst, kan de camcorder de geheugenkaart niet goed herkennen. Plaats de geheugenkaart recht in de juiste richting, totdat deze vastklikt. Duw op het middelste gedeelte van de zichtbare rand van de geheugenkaart om deze recht in te brengen.

   WAARSCHUWING: Er bestaat een risico dat de software wordt beschadigd. Als de geheugenkaart scheef wordt geplaatst, kan deze misschien niet meer worden verwijderd.

   Voorbeeld van het plaatsen van een geheugenkaart.

   HDR-CX675

   Afbeelding

   DSC-TX30

   Afbeelding

   [A] Als u een microSD-geheugenkaart gebruikt, plaatst u deze met de bedrukte zijde omhoog totdat de kaart vastklikt.

   [B] Als u een Memory Stick Micro-medium gebruikt, plaatst u dit met de aansluitingszijde omhoog totdat het medium vastklikt.

   OPMERKING: Raadpleeg de handleiding voor informatie over de richting waarin de geheugenkaart moet worden geplaatst.

  • Controleer of de aansluiting van de geheugenkaart vuil is: Als de aansluiting van de geheugenkaart vuil is, kan dit een losse verbinding veroorzaken. De camcorder kan de geheugenkaart dan mogelijk niet goed herkennen. Maak de aansluiting schoon met een droge doek of een wattenstaafje en plaats de geheugenkaart vervolgens opnieuw.

   WAARSCHUWING: Er bestaat een risico dat de software wordt beschadigd. Wees voorzichtig en raak de aansluiting niet aan met uw handen of met metalen voorwerpen.

  • Controleer de vergrendelingslip van de geheugenkaart: Dit probleem wordt zelden veroorzaakt door de vergrendelingslip van de geheugenkaart. Haal de geheugenkaart uit de camera en zet de vergrendelingslip tijdelijk in de Lock-stand. Zet de vergrendelingslip daarna weer in de ontgrendelde stand.

   Afbeelding

   [A] Vergrendelingslip

  • Controleer of er iets mis is met de geheugenkaart.
   • Schakel de camera uit en verwijder en plaats de geheugenkaart meerdere malen. Schakel de camera in om te controleren of het probleem is opgelost.
   • Als u meer dan één geheugenkaart hebt, controleer dan of een ander kaart correct wordt herkend.

   Wanneer een andere geheugenkaart wordt herkend:

   Het is mogelijk dat de gegevens op de geheugenkaart zijn beschadigd. Plaats de geheugenkaart in uw pc om een back-up van de gegevens te maken. Formatteer de geheugenkaart vervolgens met behulp van de camera.

   WAARSCHUWING: Er kunnen gegevens verloren gaan. Door het formatteren worden de gegevens definitief verwijderd van het medium en kunnen ze niet opnieuw worden opgehaald.

   Wanneer meerdere geheugenkaarten niet worden herkend: Als het probleem nog niet is opgelost, moet het product mogelijk worden gerepareerd.

  • Controleer het volgende bij andere foutberichten.