Artikel-ID : 00247704 / Laatst gewijzigd : 17/07/2020Afdrukken

Een geheugenkaart formatteren met de Action Cam

  De geheugenkaart formatteren met de afstandsbediening:

  1. Druk op de afstandsbediening op de toets MENU.
   OPMERKING: De lijst met instellingen wordt weergegeven.
  2. Druk op de knop UP (Omhoog) of DOWN (Omlaag) op de afstandsbediening om Indeling te selecteren in de instellingen voor Connecting devices (Apparaten aansluiten).
  3. Druk op de afstandsbediening op de knop REC/ENTER.
   OPMERKING: Selecteer Pictogram Back (terug) en druk vervolgens op de knop REC/ENTER om het formatteren te annuleren.

   LIVE View-afstandsbediening
   Afbeelding die de locatie aangeeft van de knop MENU (1), de knop UP (Omhoog) (2), de knop DOWN (Omlaag) (3) en de knop REC/ENTER (4) op de LIVE-View-afstandsbediening
   1. De knop MENU (Start)
   2. De knop UP (Start)
   3. De knop DOWN (Start)
   4. Knop REC/ENTER

  De geheugenkaart formatteren met een smartphone of tablet:

  1. Zet de camera aan.
  2. Open de Imaging Edge Mobile-app (opvolger van PlayMemories Mobile) en verbind de camera via Wi-Fi met de smartphone of tablet.
  3. Selecteer SETTINGS (Instellingen) in de Imaging Edge Mobile-app.
  4. Blader omlaag en selecteer FORMAT (Indeling).

  OPMERKINGEN:

  • Sla belangrijke afbeeldingen op apparaten zoals een computer op voordat u ze formatteert.
  • Voer tijdens het formatteren geen van de volgende bewerkingen uit.
   • Op een knop drukken.
   • De geheugenkaart uitwerpen.
   • Een kabel aansluiten of loskoppelen.
   • De accu plaatsen of verwijderen.
  • Als de afstandsbediening niet via Wi-Fi met de camera is verbonden, kunnen de camera-instellingen niet worden gewijzigd.
  • Selecteer Pictogram Back (terug) om terug te keren naar het scherm voor het selecteren van items vanuit het scherm voor het selecteren van instelwaarden.
  • Als u het item wilt instellen in het selectiescherm of in de instelwaarde, selecteert u OK.