Artikel-ID : 00128779 / Laatst gewijzigd : 25/05/2022Afdrukken

Het volume is laag tijdens het afspelen met AirPlay op een Apple-apparaat.

    Als de volume-uitvoer laag is tijdens het afspelen met AirPlay op een mobiel, digitaal iPod-, iPhone- of iPad-apparaat, moet u onderstaande stappen volgen:

    1. Ga naar Settings (Instellingen) op uw Apple-apparaat.
    2. Kies Music (Muziek) in het menu.
    3. Stel Sound Check (Soundcheck) in op OFF (UIT).