Artikel-ID : 00075837 / Laatst gewijzigd : 24/04/2017Afdrukken

Hoe kan ik de prestaties van de waterdichte behuizing in stand houden?

    Het herhaaldelijk openen en sluiten van het klepje van de behuizing kan de O-ring van de waterdichte behuizing doen verslijten.
    Om de waterdichtheid in stand te houden, breng je het daartoe bestemde vet aan op de O-ring.