Artikel-ID : 00161681 / Laatst gewijzigd : 09/03/2017

Een MHL-apparaat met een tv verbinden via een MHL-kabel

Producten en categorieën waar dit artikel op van toepassing is

OPMERKINGEN:

 • Niet alle tv's beschikken over een MHL-ingang (Mobile High-Definition Link). Als de tv MHL ondersteunt, is minstens een van de HDMI-ingangen voorzien van het label MHL.
 • Als de tv geen MHL-ingang heeft, raden we u aan een MHL-naar-HDMI-adapter te gebruiken.

MHL is een technologie die de tv in staat stelt te communiceren met een MHL-compatibel apparaat. Wanneer de tv is verbonden met het MHL-compatibele apparaat, kan deze het aangesloten apparaat opladen en foto's weergeven, muziek afspelen of video's tonen. U kunt het MHL-compatibele apparaat dan ook bedienen met de afstandsbediening van de tv.

Stappen om het MHL-apparaat te verbinden met de tv:

Afbeelding

  1. MHL-apparaat
  2. Tv
  3. Gebruik een erkende MHL-kabel met MHL-logo (niet meegeleverd).

 1. Sluit het kleine uiteinde van de MHL-kabel aan op het MHL-apparaat.
 2. Sluit het grote uiteinde (HDMI) van de MHL-kabel aan op de HDMI-ingang van de tv die MHL ondersteunt.
 3. Schakel beide apparaten in.
 4. Stel Ingang automatisch wijzigen (MHL) in het tv-menu in op Aan, zodat de tv automatisch overschakelt naar de MHL-ingang wanneer een MHL-compatibel apparaat wordt aangesloten. De instelling Ingang automatisch wijzigen (MHL) werkt mogelijk niet als het MHL-compatibele apparaat deze functie niet ondersteunt.

OPMERKINGEN:

 • Voor modelspecifieke informatie over een van de zojuist vermelde stappen raadpleegt u de meegeleverde gebruiksaanwijzing.
 • Bepaalde MHL-compatibele smartphones stellen u in staat oproepen aan te nemen of sms-berichten te versturen wanneer de telefoon via een MHL-kabel is aangesloten op de tv.
 • Niet alle functies op de afstandsbediening zijn beschikbaar. Deze functionaliteit is uitsluitend gebaseerd op de instellingen en mogelijkheden van het MHL-compatibele apparaat.