Artikel-ID : 00069780 / Laatst gewijzigd : 25/05/2022Afdrukken

Moet ik bij elke verbinding een koppeling uitvoeren?

  BELANGRIJK: Als modelspecifieke informatie vereist is om een van de stappen van deze oplossing uit te voeren, raadpleegt u de bedieningsinstructies van het product.

  Wanneer u de Bluetooth-apparaten voor het eerste verbindt, moeten ze elkaar registreren. Dat noemen we de koppeling. Koppelen is alleen nodig wanneer de apparaten voor het eerst worden verbonden, daarna zullen ze elkaar automatisch herkennen.

  Als de informatie over de koppeling wordt verwijderd of beschadigd, moet u de koppeling herhalen. Dat kan in de volgende gevallen gebeuren:

  • De informatie over de koppeling is na een reparatie verwijderd.
  • Als een nieuw apparaat wordt gekoppeld nadat het totale aantal registreerbare apparaten is bereikt.
   Bij de volgende veelgestelde vragen vindt u meer informatie:
   Wat is het maximale aantal draadloze Bluetooth-apparaten dat kan worden gekoppeld?
  • Dit systeem wordt geïnitialiseerd.
  • Alle koppelingsgegevens zijn gewist.
  • Als de functie Speaker Add (Luidspreker toevoegen) beschikbaar en actief is.

  Als een apparaat dat u al hebt gekoppeld niet opnieuw verbinding kan maken, moet u het opnieuw koppelen.