Artikel-ID : 00255031 / Laatst gewijzigd : 07/12/2020Afdrukken

Autoradio: De Demomodus uitschakelen

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  De stappen voor het uitschakelen van de Demomodus kunnen per model verschillen. Als u een apparaat gebruikt dat hieronder niet wordt vermeld of als u de Demomodus niet kunt uitschakelen aan de hand van deze instructies, raadpleegt u de producthandleiding die bij uw apparaat is geleverd. Handleidingen worden op onze ondersteuningswebsite gepubliceerd.

  Gebruik een van de onderstaande methoden die van toepassing zijn op uw apparaat om deDemomodus uit te schakelen.

  XAV-serie

  Methode 1

  1. Druk op de knop HOME op de unit.
  2. Tik op Instellingen.
  3. Tik op Algemeen.
  4. Tik op Demo om deze in te stellen op OFF.

  Methode 2

  1. Druk op de knop HOME op de unit.
  2. Tik op Instellingen.
  3. Tik op Scherminstellingen.
  4. Tik op Demo om deze in te stellen op OFF.

  MEX-serie

  Methode 1

  1. Druk op MENU en draai aan de bedieningsknop om DISPLAY te selecteren.
  2. Draai de bedieningsknop om GENERAL te selecteren.
  3. Draai de bedieningsknop om SET DEMO te selecteren.
  4. Draai de bedieningsknop om SET DEMO-OFF te selecteren.
  5. Druk op BACK om terug te keren naar de vorige weergave op het display.

  Methode 2

  1. Druk op MENU en draai aan de bedieningsknop om DISPLAY te selecteren.
  2. Draai de bedieningsknop om DEMO te selecteren.
  3. Draai de bedieningsknop en selecteer DEMO-OFF.
  4. Druk op BACK om terug te keren naar de vorige weergave op het display.

  Methode 3

  1. Druk op de knop OFF op de autoradio om de klok te weergeven.
  2. Houd de knop SELECT twee seconden ingedrukt.
  3. Nadat het installatiescherm wordt weergegeven, drukt u herhaaldelijk op de knop SELECT totdat DEMO wordt weergegeven.
  4. Draai de bedieningsknop en selecteer DEMO-ON of DEMO-OFF.
  5. Druk op de knop SELECT en houd deze ingedrukt. Het display keert terug naar de normale ontvangst-/afspeelstand.