Artikel-ID : 00123381 / Laatst gewijzigd : 25/05/2022Afdrukken

Welke typen apparaten ondersteunen een MHL-verbinding?

    Er zijn meerdere weergave-apparaten, mobiele apparaten, autoapparaten en andere apparaten die een MHL-verbinding (Mobile High-Definition Link) ondersteunen. Voor een actuele lijst met apparaten die compatibel zijn met MHL gaat u naar de website van het MHL Consortium.

    OPMERKINGEN:

    • Voor tv's wordt de werking alleen gegarandeerd voor Sony Xperia
    • Voor alle huidige mobiele apparaten van Samsung Galaxy gebruikt u de bijgeleverde adapter om de MHL-verbinding te laten werken