Artikel-ID : 00059936 / Laatst gewijzigd : 06/01/2022Afdrukken

De camera lijkt geen verbinding via UBS met de computer te maken

De camera lijkt geen verbinding via UBS met de computer te maken

  Zorg dat de computer aan de minimale vereisten van uw camera voldoet en installeer indien nodig de meegeleverde software en het stuurprogramma voor de camera (u moet beheerdersrechten hebben).

  Controleer of de [USB Connect Setting] (Instelling voor USB-verbinding) van de camera [instelmenu] op [AUTO] of [Mass Storage] (Massaopslag) staat en of de geheugenkaart correct geïnstalleerd is en door de camera wordt herkend.

  NEX USB-menu

  NEX cameramenu

   SLT USB-menu

  SLT/DSLR cameramenu

  Controleer of de batterij voldoende geladen is of gebruik een lichtnetadapter (verkrijgbaar als accessoire).

  Sluit de camera rechtstreeks aan op een in de computer ingebouwde USB-poort, met de bij de camera geleverde US-camera. Gebruik geen poortreplicator of USB-hub.

  sluit de camera met USB op de pc aan

  Druk op de aan/uit-knop en wacht tot de tablet opnieuw is opgestart.

  Afhankelijk van uw computer en besturingssysteem moet de computer de USB-verbinding met de camera nu automatisch herkennen en het juiste stuurprogramma installeren.

  U ziet een bevestiging op de taakbalk wanneer u het toestel kunt gebruiken.

  Als het venster Auto Play niet verschijnt, controleert u of de camera in Windows Verkenner als verwijderbare schijf wordt vermeld.

  Opmerking:

  Als het venster "Device Stage" niet verschijnt wanneer u de camera met een computer met Windows 7 of later verbindt, moet u [USB Connect Setting] (Instelling USB-verbinding) instellen op [Auto].

  Als de camera niet wordt gedetecteerd, probeert u het volgende:

  • Ontkoppel eventuele andere USB-apparaten van de computer, behalve de muis, het toetsenbord en uw camera.
  • Verwijder de USB-kabel van de computer en de camera, herstart de computer en sluit de kabel eerst aan op de computer en daarna op de camera.
  • Sluit de camera aan op een andere USB-poort.
  • Sluit het toestel met een andere USB-kabel aan.