Artikel-ID : 00059267 / Laatst gewijzigd : 27/04/2017

Kan ik het niveau van de geluidsopname aanpassen wanneer ik een film opneem?

    U kunt het niveau van de geluidsopname regelen in de optie Audio Rec Level (Niveau geluidsopname) van het menu Camera Settings (Camera-instellingen).