Artikel-ID : 00077494 / Laatst gewijzigd : 14/04/2014

Hoe kan ik voorkomen dat ik een film opneem wanneer ik per ongeluk op de knop Movie druk?

    Stel Movie Mode Only (Alleen filmmodus) in voor de knop MOVIE (Film) in Custom Settings (Aangepaste instellingen), zodat je de functie Movie niet activeert wanneer je per ongeluk op de knop drukt.

    OPMERKING: Wanneer Always (Altijd) is ingesteld, begint een filmopname in elke modus.