Artikel-ID : 00075845 / Laatst gewijzigd : 28/04/2017Afdrukken

De filmopname start niet zelfs nadat de knop Movie is ingedrukt.

    Movie Mode Only (Alleen filmmodus) is ingesteld voor de knop MOVIE (Film) in Custom Settings (Aangepaste instellingen).

    OPMERKING: Stel Movie Mode Only(Alleen filmmodus) in, zodat de functie Movie (Film) niet geactiveerd wordt wanneer je per ongeluk op de knop drukt.

    Modus Movie-knop selecteren