Artikel-ID : 00107694 / Laatst gewijzigd : 25/05/2022Afdrukken

One-touch listening werkt niet

UX-convergentie

  U kunt dit op een van de volgende manieren oplossen.

  Op de smartphone

  • Controleer of de NFC-functie van de smartphone ingeschakeld is. Om de NFC-functie in te schakelen (voor Android 4.1): Druk op Settings > More... (Instellingen > Meer...) > NFC
  • Controleer of het scherm van de smartphone niet vergrendeld is
  • Afhankelijk van de smartphone kan een one-touch verbinding onmogelijk zijn terwijl de smartphone wordt geladen. Laad de telefoon eerst en maak pas daarna de one-touch verbinding.
  • Als de smartphone in een hoesje zit, is het mogelijk dat het luisterapparaat niet op one-touch reageert. Neem de smartphone eerst uit het hoesje
  • Afhankelijk van de smartphone kan de NFC-gevoeligheid te zwak zijn om met één aanraking verbinding te maken. Blijf het luisterapparaat met de smartphone aanraken tot de smartphone trilt.
  • Afhankelijk van de smartphone moet u misschien een app op de smartphone installeren om met één aanraking verbinding te kunnen maken. Download de app "NFC Easy Connect" van Google Play en installeer hem. (“NFC Easy Connect” is in sommige landen en/of regio's mogelijk niet beschikbaar)

  Op het luisterapparaat

  • Afhankelijk van het luisterapparaat kan een one-touch verbinding onmogelijk zijn terwijl het apparaat wordt geladen en niet kan worden ingeschakeld. Laad het eerst en maak pas daarna de one-touch verbinding.
  • Als het luisterapparaat een NFC-schakelaar heeft, zet u die op AAN. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het luisterapparaat voor details.
  • Als er niets gebeurt wanneer u het luisterapparaat herhaaldelijk met uw smartphone aanraakt, moet u de Bluetooth-verbinding manueel tot stand brengen. Raadpleeg de handleiding van het luisterapparaat voor de manuele Bluetooth-verbinding