Artikel-ID : 00063890 / Laatst gewijzigd : 02/05/2023Afdrukken

Mijn VAIO-computer kan niet worden ingeschakeld of krijgt geen stroom

  Dit artikel geeft u stapsgewijze instructies voor:
  • het opnieuw starten van uw VAIO-PC of
  • het vaststellen van de oorzaak van het probleem en voor het oplossen ervan.

  moeilijkheidsgraad Moeilijkheidsgraad:
  gemakkelijk
  benodigde tijd Benodigde tijd:
  15 minuten

  1. Sluit de netadapter aan op een werkend stopcontact en op de DC-aansluiting van de notebook.

   Opmerking:
   • Sluit de lichtnetadapter niet aan op een beveiliging voor spanningspieken of een verlengkabel.
   • Gebruik een originele, correcte Sony-netadapter met de juiste spanning en het juiste vermogen.
   • Als de DC-aansluiting van de computer loszit of beschadigd is, heeft de computer mogelijk service nodig.
   • Sommige lichtnetadapters hebben een LED-indicator; als de LED brandt, weet u dat de lichtnetadapter stroom ontvangt. Als de lichtnetadapter is beschadigd of de LED niet brandt bij aansluiting op een werkend stopcontact, dan moet de adapter worden vervangen.
    Als de VAIO nog in garantie is, neemt u contact op met onze ondersteuning.  Als de garantie verstreken is, kunt u bij Sonystyle of via uw dealer een nieuwe netadapter kopen.

  2. Probeer de computer in de normale werkpositie te starten.

   Opmerking:
   • VAIO-notebookcomputers zijn zodanig ontworpen dat ze alleen kunnen worden ingeschakeld wanneer het beeldscherm is geopend, dit om te voorkomen dat het apparaat per ongeluk tijdens het vervoer wordt ingeschakeld.

  3. Houd de aan/uit-knop gedurende 5 seconden ingedrukt.
  4. Probeer de computer aan te zetten.
  5. Koppel alle op de computer aangesloten randapparaten af.

   Opmerking:
   • Het betreft onder meer, maar niet uitsluitend, een modem, diskettestation, netwerkverbinding, USB-apparaat, printer, toetsenbord of muis.

  6. Probeer de computer aan te zetten.
  7. Koppel de netadapter af.         
  8. Verwijder de batterij en plaats ze terug.
   1. Als uw VAIO een verwijderbare batterij heeft, moet u ze losmaken en 5 seconden wachten.
   2. Als uw VAIO een ingebouwde, niet-verwijderbare batterij heeft, houdt u de knop Battery Off (Batterij uit) gedurende 5 seconden met een fijn, recht voorwerp (bijvoorbeeld een paperclip) ingedrukt. Raadpleeg de handleiding voor de precieze plaats van de knop Battery Off (Batterij uit).
  9. Houd de aan/uit-knop gedurende 5 seconden ingedrukt.
  10. Sluit de lichtnetadapter weer aan.   
  11. Probeer de computer aan te zetten.

   Opmerking:
   • Als de computer zonder de batterij wordt ingeschakeld, plaats de batterij dan en laad deze gedurende 24 uur.

  12. Verwijder eventueel extra toegevoegd Random Access Memory (RAM) dat onlangs in de computer is geïnstalleerd.
  13. Probeer de computer aan te zetten.
  14. De bovenstaande stappen zouden uw probleem moeten oplossen.
   Als u alle stappen hebt voltooid en het probleem niet is opgelost, is er mogelijk service vereist. Voeg alle informatie over de led-status die tijdens de probleemoplossing werd weergegeven bij de computer die u voor reparatie inlevert.
   Om een reparatie te regelen vindt u de contactmogelijkheden voor het model van uw VAIO in de rubriek Contact opnemen wanneer u met het serienummer van uw VAIO ingelogd bent.