Artikel-ID : 00068109 / Laatst gewijzigd : 06/05/2014

Wat is het verschil tussen een automatische softwaredownload en een software-update?

Producten en categorieën waar dit artikel op van toepassing is

Automatische softwaredownload


Als de instelling Automatic Software Download (Automatische softwaredownload) als ON (Aan) geconfigureerd is, downloadt de tv in de stand-bymodus nieuwe software automatisch via je antenne/internetverbinding.

Als nieuwe software gedownload is, verschijnt het dialoogvenster voor de software-update op het scherm als je de tv inschakelt. Als je Update Now (Nu updaten) selecteert, schakelt de tv naar de stand-bymodus en wordt de software-update uitgevoerd.

Als je meteen tv wilt kijken, kun je Update Later (Later updaten) selecteren. In dat geval voert de tv de software-update uit wanneer hij de volgende keer naar de stand-bymodus schakelt. De volgende keer dat je de tv inschakelt, zie je een melding 'Software is updated' (Software is geüpdatet) op het scherm.

Software-update


Software Update (Software-update) verwijst naar de manuele update van de tv met software die je van de ondersteuningssite van Sony hebt gedownload en via een USB-stick manueel installeert.