Artikel-ID : 00177206 / Laatst gewijzigd : 03/08/2017Afdrukken

Error: Registration failed due to authentication error. Press RETURN (or BACK) to go back. (De registratie mislukt vanwege een authenticatiefout. Druk op RETURN (of BACK) om terug te gaan.)

    Hieronder vindt u mogelijke oorzaken van de fout en oplossingen voor het probleem:

     Oorzaak  Oplossing
    De televisie en het verbonden apparaat ondervinden interferentie van andere draadloze apparaten of een magnetron. Schakel de andere apparaten in de buurt van de televisie uit of probeer de verbinding opnieuw in te stellen.
    Het draadloze signaal is zwakker als voorwerpen het signaal blokkeren of wanneer het apparaat waarmee verbinding wordt gemaakt, te ver van de televisie is verwijderd.  De aanbevolen afstand tussen de televisie en het apparaat waarmee een verbinding tot stand moet worden gebracht, is 1 tot 3 meter.
     Er zijn andere toepassingen geopend op het apparaat terwijl er verbinding wordt gemaakt met dat apparaat of het apparaat waarmee verbinding moet worden gemaakt, is uitgeschakeld omdat het geen stroom krijgt.  Zorg dat het apparaat waarmee u verbinding wilt maken, is ingeschakeld en breng vervolgens opnieuw een verbinding tot stand tussen de televisie en het apparaat.