Artikel-ID : 00177215 / Laatst gewijzigd : 04/08/2017Afdrukken

Wat betekenen de foutcodes die verschijnen wanneer ik gebruik wil maken van de functie Wi-Fi Direct? -

   Foutcode

   Beschrijving

  The number of characters is invalid (Het aantal tekens is ongeldig). Controleer de ingevoerde gegevens en probeer het nogmaals. Druk op RETURN (of BACK) om terug te gaan. 

  Druk op de startknop wanneer de opgegeven WPS PIN-code niet uit 4 of 8 tekens bestond. Sommige apparaten staan 4 tekens toe, andere 8. 
  The PIN code is incorrect (De PIN-code is onjuist). Controleer de ingevoerde gegevens en probeer het nogmaals. Druk op RETURN(ofBACK) om terug te gaan. Druk op de startknop nadat u de verkeerde PIN-code hebt ingevoerd in het invoerscherm. Voer de juiste code in om het probleem op te lossen.
  Registration failed due to authentication error (De registratie is mislukt vanwege een verificatiefout). Druk op RETURN(ofBACK) om terug te gaan. Er is extra informatie beschikbaar voor het oplossen van verificatie-  fouten.
  Registration failed due to request from other device (Registratie is mislukt vanwege het verzoek van ander apparaat). Druk op RETURN(ofBACK) om terug te keren. Er is al een WPS-apparaat geregistreerd. Ontkoppel het andere apparaat en probeer het later opnieuw.
  Registration failed (Registratie mislukt). Druk op RETURN(ofBACK) om terug te gaan. Connection set up has timed out (Er is een time-out opgetreden). Voltooi de verbinding binnen 2 minuten na het selecteren van Start op uw tv-scherm.