Artikel-ID : 00093370 / Laatst gewijzigd : 12/10/2018

De Touchpad-afstandsbediening registreren.

Producten en categorieën waar dit artikel op van toepassing is

  1. Druk op de meegeleverde afstandsbediening op de toets HOME.
  2. Ga naar Settings (Instellingen).
  3. Selecteer System Settings (Systeeminstellingen).
  4. Selecteer Touchpad Remote Control Setup (Touchpad-afstandsbediening instellen) en volg de instructies op het scherm.
  5. Gebruik de Touchpad-afstandsbediening om de toets Volume lager ingedrukt te houden.
  6. Druk dan 3 seconden op de toets SOCIAL VIEW terwijl je de toets Volume lager ingedrukt houdt om de Touchpad-afstandsbediening te registreren.