Artikel-ID : 00101933 / Laatst gewijzigd : 12/10/2018Afdrukken

De Touchpad-afstandsbediening registreren.

  1. Druk op de meegeleverde afstandsbediening op de toets HOME.
  2. Ga naar Settings (Instellingen).
  3. Selecteer System Settings (Systeeminstellingen).
  4. Selecteer Touchpad Remote Control Setup (Touchpad-afstandsbediening instellen) en volg de instructies op het scherm.
  5. Gebruik de Touchpad-afstandsbediening om de toets Volume lager ingedrukt te houden.
  6. Druk dan 3 seconden op de toets SOCIAL VIEW terwijl je de toets Volume lager ingedrukt houdt om de Touchpad-afstandsbediening te registreren.