Artikel-ID : 00137165 / Laatst gewijzigd : 04/01/2016

Lock-on AF (Vergrendeling van automatische scherpstelling) kan niet worden ingesteld wanneer een A-type lens wordt bevestigd

    Lock-on AF (Vergrendeling van automatische scherpstelling) kan niet worden gebruikt wanneer de lensadapter LA-EA2 of LA-EA4 voor A-type lenzen wordt bevestigd en Eye-Start AF is ingesteld op On (Aan). Volg de onderstaande stappen om de functie Eye-Start AF uit te schakelen.

    1. Druk op de camera op de knop MENU.
    2. Selecteer Custom Settings (Aangepaste instellingen).
    3. Selecteer Eye-Start AF.
    4. Selecteer Off (Uit).