Artikel-ID : 00100205 / Laatst gewijzigd : 30/03/2021Afdrukken

Waarom kan ik in de filmstand het diafragma niet aanpassen wanneer ik een lensadapter gebruik met een A-type lens?

    Als onderdeel van gewoon gebruik, kan in de filmstand het diafragma niet worden aangepast wanneer een LA-EA2- of LA-EA4-lensadapter gebruikt wordt in combinatie met een A-type lens.

    Wanneer een A-type lens wordt bevestigd en de camera in de stand voor automatische scherpstelling (AF) staat, wordt de diafragmawaarde automatisch ingesteld op F3.5. Daarom kan de diafragmawaarde niet worden gewijzigd tijdens opname in de AF-stand.

    OPMERKING: Als de geplaatste lens een diafragma heeft dat kleiner is dan F3.5, wordt tijdens filmopname de maximale diafragmawaarde ingesteld die beschikbaar is.

    Om een andere diafragmawaarde te selecteren, moet de camera worden ingesteld op handmatige scherpstelling (MF).