Artikel-ID : 00079362 / Laatst gewijzigd : 23/04/2014Afdrukken

De camera herkent geen macroscène wanneer een A-type lens wordt gebruikt met de LA-EA2- of LA-EA4-lensadapter.

    De camera moet eerst in de modus Intelligent Auto staan. Daarna herkent de camera een macroscène en verschijnt het pictogram Macro wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukt en het onderwerp is scherpgesteld.