Artikel-ID : 00137116 / Laatst gewijzigd : 30/03/2021Afdrukken

De beelden zijn donker of verkleurd, zelfs wanneer de flitser wordt gebruikt

  Indien het onderwerp zich buiten het filtsbereik bevindt (oftewel verder dan de afstand die de flitser kan bereiken), worden de beelden donker omdat het flitslicht het onderwerp niet kan bereiken. Indien u de ISO-waarde wijzigt, wordt ook het flitsbereik gewijzigd.

  In bepaalde opnameomstandigheden kan het nodig zijn om een externe lichtbron te gebruiken om de onderwerpen in de foto voldoende te belichten. Indien u van mening bent dat u geen externe lichtbron nodig hebt voor de omgeving waarin u foto's maakt of indien uw foto's donker of verkleurd lijken terwijl u wel een flitser en externe verlichting gebruikt, doorloopt u deze procedure om de problemen op te lossen.

  OPMERKING: Afhankelijk van het model kan het voorkomen dat sommige hieronder vermelde instellingen niet beschikbaar zijn. Als modelspecifieke informatie vereist is om een van de stappen van deze oplossing uit te voeren, raadpleegt u de bedieningsinstructies van het product.

  1. Zorg dat de camera niet op een beeldeffectmodus is ingesteld.
  2. Pas de witbalansinstelling van de camera aan.
  3. Pas de belichtingswaarde-instelling van de camera aan.
  4. Pas het flitserniveau aan.
  5. Pas de ISO-instelling aan.
  6. Reinig de buitenkant van de cameralens.
  7. Indien het probleem zich alleen voordoet wanneer het beeld op de computer wordt bekeken, volgt u de onderstaande procedure om dit probleem op te lossen:
   1. Verhoog het helderheidsniveau van het computerscherm.
   2. Verhoog de helderheid van de afbeelding met fotobewerkingssoftware die op de computer is geïnstalleerd.
   3. Kalibreer het computerscherm met kleurkalibratiesoftware.