Artikel-ID : 00078764 / Laatst gewijzigd : 12/07/2018

Hoe beweeg ik het AF-bereikframe wanneer ik opnamen maak met Flexible Spot?

  Hieronder vind je manieren om de positie van het AF-bereikframe te veranderen.

  • Veranderen door te drukken op de knop Fn.
   Selecteer Focus Area (Scherpstelgebied) - Flexible Spot.
  • Veranderen door Flexible Spot toe te wijzen aan de middenknop van het besturingswiel.

   Door de toewijzing te veranderen naar Standard (Standaard), kun je het AF-bereikframe gemakkelijk aanpassen door te drukken op de middenknop.
   Om de toewijzing te veranderen naar Standard (Standaard), druk je op Menu - Custom setting  (Aangepaste instelling)- Custom key setting (Aangepaste toetsinstelling) - Centre button (Middenknop)- Standard (Standaard)

  Selecteer

  Wanneer het AF-bereikframe wordt getoond, beweeg je de Flexible Spot met het bedieningswieltje naar de gewenste locatie.

  Opmerking: Je kunt de toewijzing van een  andere knop, bijvoorbeeld de C-knop, ook veranderen om het Focus Area (Scherpstelgebied) in te stellen. Zo verschijnt echter eerst het selectiescherm voor de grootte van de flexible spot voor je de spot naar de gewenste locatie kunt brengen.