Artikel-ID : 00154879 / Laatst gewijzigd : 21/08/2022Afdrukken

Het volume is laag of niet hoorbaar via mijn draadloze speaker wanneer ik een Bluetooth-verbinding gebruik

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  Raadpleeg de handleiding van uw product als modelspecifieke informatie nodig is en controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

  • Controleer of uw draadloze speaker en bronapparaat zijn ingeschakeld.
  • Controleer of het Bluetooth®-lampje van de draadloze speaker brandt.
  • Schakel de Bluetooth-instelling van het bronapparaat uit en vervolgens weer in om de Bluetooth-verbinding opnieuw tot stand te brengen.
   Opmerking: Afhankelijk van het model kan het bronapparaat via Bluetooth opnieuw worden aangesloten door de speaker opnieuw op te starten.
  • Verhoog het volumeniveau van beide apparaten.
  • Controleer of uw bronapparaat muziek afspeelt.
  • Probeer de draadloze speaker uit de buurt van metalen voorwerpen of andere apparaten die interferentie kunnen veroorzaken te houden.
  • Controleer of er geen apparaten zijn aangesloten op de AUDIO IN-poort van de draadloze speaker.
  • Als uw bronapparaat een computer is, probeert u de muzieksoftware opnieuw op te starten.
  • Als u Music Center op uw mobiele apparaat gebruikt, moet u het naar de nieuwste versie hebben bijgewerkt.
   • Als u de app niet kunt bijwerken, probeert u deze te verwijderen en brengt u in plaats daarvan een Bluetooth-verbinding tot stand.
  • Verwijder de Bluetooth-apparaatgegevens van het bronapparaat en voer de koppeling opnieuw uit.