Artikel-ID : 00154879 / Laatst gewijzigd : 14/10/2021

Er komt weinig of geen geluid uit de Bluetooth-speaker

  1. Zorg ervoor dat de draagbare speaker en het aangesloten audioapparaat zijn ingeschakeld.
  2. Controleer of de Bluetooth-instellingen van de draagbare speaker en uw audioapparaat zijn ingeschakeld.
  3. Controleer of het Bluetooth-lampje van de draagbare speaker brandt.  
  4. Controleer of met het aangesloten apparaat muziek wordt afgespeeld.
  5. Verhoog het volume van de draagbare speaker en het aangesloten apparaat.
  6. Houd de speaker uit de buurt van metalen voorwerpen.
  7. Indien aanwezig, verwijder de audiokabel uit de speaker.
  8. Als de speaker is aangesloten op een computer met muzieksoftware, start dan de muzieksoftware opnieuw.
  9. Als de speaker is aangesloten op een computer, controleer dan de uitgangsinstellingen om ervoor te zorgen dat de speaker is geselecteerd
  10. Als Music Center (SongPal) op uw mobiele apparaat is geïnstalleerd, werkt dit dan bij naar de nieuwste versie.
  11. Als u zich ergens bevindt waar u geen gebruik kunt maken van de nieuwste versie van Music Center (SongPal), kunt proberen om Music Center (SongPal) te verwijderen en opnieuw verbinding te maken.
  12. Schakel de Bluetooth-functie van het aangesloten apparaat uit en vervolgens weer in.
  13. Verwijder de apparaatinformatie van het aangesloten apparaat en loop opnieuw de koppelingsprocedure door.