Artikel-ID : 00230232 / Laatst gewijzigd : 25/05/2022Afdrukken

Geen geluid uit mijn draadloze Glass Sound Speaker bij gebruik van een Bluetooth-verbinding

  Controleer het volgende.

  • Controleer of het Bluetooth-lampje aan de onderkant van de speaker brandt.
   Bluetooth-lampje van de Glass Sound Speaker
  • Verhoog het volume van de speaker en het aangesloten apparaat.
  • Als de speaker is aangesloten op een computer met muzieksoftware, start dan de muzieksoftware opnieuw.
  • Als er een audiokabel op de speaker is aangesloten, drukt u op de knop BLUETOOTH/PAIRING aan de onderkant van de speaker of koppelt u het apparaat los dat is aangesloten op de AUDIO IN-poort van de speaker.
  • De Bluetooth-verbinding wordt verbroken als er muziek wordt afgespeeld via het Wi-Fi-netwerk of met de knop (Push & Play).
   Als de verbinding niet automatisch wordt hersteld, drukt u op de knop BLUETOOTH/PAIRING aan de onderkant van de speaker om opnieuw verbinding te maken.
  • Schakel de Bluetooth-functie van het aangesloten apparaat uit en vervolgens weer in.

  Als het probleem niet is opgelost, verwijdert u de apparaatinformatie van apparaten die via een Bluetooth-verbinding zijn verbonden en koppelt u deze opnieuw.