Artikel-ID : 00089919 / Laatst gewijzigd : 12/07/2018Afdrukken

Apparaatbeheer herkent een Bluetooth-toestel niet na een volledig systeemherstel

    Na een volledig systeemherstel kan in Apparaatbeheer naast Bluetooth Remote Control (Bluetooth-afstandsbediening) en Bluetooth Hands-free Audio (Bluetooth hands-free audio) een geel uitroepteken verschijnen.

    Afbeelding

    Dat betekent dat je toestel gerepareerd is om een probleem met Wi-Fi op te lossen, maar dat na het systeemherstel de geüpdatete stuurprogramma's niet geïnstalleerd zijn.

    Raadpleeg het volgende artikel om het probleem op te lossen: Intel stuurprogramma's voor Wi-Fi en Bluetooth installeren op SV51421/SVF1521 series.