Artikel-ID : 00149973 / Laatst gewijzigd : 28/05/2020

Screen mirroring (Scherm spiegelen) werkt niet

  Neem de onderstaande stappen als u de functie screen mirroring niet kunt uitvoeren.

  1. Controleer of tv is ingesteld op de juiste input.

   Volg de onderstaande stappen om de tv in te stellen op de input die wordt gebruikt.

   1. Druk op de tv-afstandsbediening op de knop Input Pictogram S_RMb_input
   2. Kies Screen mirroring.

    OPMERKING: De tv wacht op bevestiging van het mobiele apparaat.

   3. Voltooi de instelling op het mobiele apparaat dat compatibel is met screen mirroring.

    OPMERKING: Hieronder vindt u een voorbeeld van het instellen van de screen mirroring-functie op een mobiel Xperia-apparaat. Raadpleeg de handleiding van het mobiele apparaat voor meer informatie.

    1. Tik op het mobiele apparaat op Settings (Instellingen).
    2. Selecteer Apparaat connectiviteit.
    3. Kies Screen mirroring.
    4. Selecteer Turn on Screen mirroring (Screen mirroring inschakelen).
     1. Zoek naar het apparaat.
     2. Selecteer het apparaat (voorbeeld: BRAVIA-TV).
  2. Screen mirroring dient te worden ingeschakeld op het mobiele apparaat.

   OPMERKINGEN:

   • Zorg dat er geen andere draadloze apparaten verbonden zijn met het mobiele apparaat voordat u de screen mirroring-functie van de tv instelt.
   • Sommige mobiele apparaten beschikken niet over de screen mirroring-functie. Raadpleeg de handleiding van het mobiele apparaat om te controleren of het compatibel is met screen mirroring van Miracast.
   • De BRAVIA-TV is compatibel met Wi-Fi CERTIFIED Miracast.
   • De screen mirroring-instelling kan variëren per mobiel apparaat. Raadpleeg de handleiding of neem contact op met de fabrikant van het mobiele apparaat om na te gaan hoe de screen mirroring-functie van het mobiele apparaat moet worden ingeschakeld.
   • Als u de tv verbindt met een computer waarop het besturingssysteem Windows 10 wordt uitgevoerd, is een vooraf geïnstalleerde versie van Windows 10 vereist. Een computer met Windows 10 die geüpgraded is vanaf een eerdere versie, is wellicht niet compatibel met screen mirroring. Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant van de computer.
  3. Start het mobiele apparaat opnieuw op en controleer of het probleem is opgelost. Voor informatie over de bediening raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van het mobiele apparaat.

   OPMERKINGEN: Hier volgt een voorbeeld van de bediening op een Xperia.

   1. Houd de aan/uit-knop van het mobiele apparaat een paar seconden ingedrukt.
   2. Tik op Turn off (Uitschakelen).
   3. Houd de aan-uitknop van het mobiele apparaat opnieuw een paar seconden ingedrukt en schakel de stroom in.
  4. Start de BRAVIA-TV opnieuw op en controleer of het probleem is verholpen.
   • Schakel de stroom van de tv uit en trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.
   • Steek na ongeveer 2 minuten de stekker van het netsnoer weer in het stopcontact en schakel de stroom van de tv in.

    OPMERKING: Bij Android TV's kan de tv ook opnieuw worden gestart door de aan-uitknop op de meegeleverde afstandsbediening ingedrukt te houden.

  5. Start het koppelen van het mobiele apparaat en de tv.

   OPMERKINGEN:

   • Voor deze functie is het niet nodig om een wachtwoord in te voeren. Als u om een wachtwoord wordt gevraagd, schakelt u de Wi-Fi Direct-modus van het mobiele apparaat uit, indien het daarover beschikt.
   • Bepaalde BRAVIA-TV's en mobiele Xperia-apparaten zijn compatibel met screen mirroring via de Miracast-technologie. Bij gebruik van mobiele apparaten van andere fabrikanten kan de werking van de screen mirroring-functie niet worden gegarandeerd
   • Als uw apparaat Screen mirroring niet ondersteunt, kunt u de functie Wi-Fi Direct gebruiken om op het apparaat opgeslagen foto's te bekijken/video's af te spelen/muzieknummers te beluisteren op de tv. Ga voor meer informatie naar de volgende veelgestelde vraag: De functie Wi-Fi Direct van de tv met een apparaat dat Wi-Fi Direct ondersteunt instellen en gebruiken.
     
  6. Stel de Bluetooth-instellingen van de Android TV in op Uit.

   Volg onderstaande stappen om de Bluetooth-instellingen op uw Android TV in te schakelen.

   1. Druk op de meegeleverde afstandsbediening op de knop HOME.
   2. Scrol omlaag naar Settings (Instellingen) en druk op de knop Select (Kies).
   3. Scrol omlaag naar NETWORK & ACCESSORIES (Netwerk & Toebehoren).
   4. Selecteer Bluetooth settings (Bluetooth-instellingen) en druk op de knop Select (Kies).
   5. Selecteer Bluetooth On (Bluetooth aan) en druk op de knop Select (Kies).
   6. Markeer Off (Uit) en druk op de knop Select (Kies).