Artikel-ID : 00095913 / Laatst gewijzigd : 22/11/2017

Foutcode 1002 wordt weergegeven

Producten en categorieën waar dit artikel op van toepassing is

Deze fout betekent dat de tv niet is aangesloten op het netwerk.

Meer informatie over het oplossen van dit probleem vind je in het volgende artikel: Geen Bravia Internet Video services beschikbaar of geen internetverbinding