Artikel-ID : 00075286 / Laatst gewijzigd : 01/04/2019

Het Wi-Fi-signaal valt weg of de verbinding wordt steeds verbroken.

Producten en categorieën waar dit artikel op van toepassing is

BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten en/of besturingssystemen. Raadpleeg het gedeelte waarin staat op welke producten en categorieën dit artikel van toepassing is.

Selecteer uw product en raadpleeg het desbetreffende gedeelte over probleemoplossing.

 Afbeelding  Afbeelding  Afbeelding  Afbeelding

  VAIO

  Televisie (Android TV)

  Televisie (geen Android TV)

  Andere producten