Artikel-ID : 00184671 / Laatst gewijzigd : 27/06/2019Afdrukken

Het Wi-Fi-signaal valt weg of wordt van tijd tot tijd onderbroken. (Voor non-Android TV's)

  BELANGRIJK: Dit antwoord geldt niet voor Android TV's. Voor Android TV raadpleegt u Het Wi-Fi-signaal valt weg of wordt van tijd tot tijd onderbroken. (Android TV)

  OPMERKING: Als de tv helemaal geen verbinding kan maken met Wi-Fi, raadpleegt u De tv (geen Android TV) kan niet met internet worden verbonden: een diagnose van het netwerk uitvoeren

  Als het Wi‑Fi-signaal soms of vaak wordt onderbroken, controleert u de volgende opties.

  1. De signaalsterkte van de Wi-Fi is zwak.
   Als het signaal zwak is, kunnen signaalonderbrekingen worden gereduceerd door de Wi-Fi-router dicht bij de tv te plaatsen.
  2. De tv staat te dicht bij de router.
   Als de tv en de router te dicht bij elkaar staan, werkt de communicatie mogelijk niet.  
   We raden u aan om tussen de tv en de router een afstand aan te houden van meer dan1 meter.
  3. Er worden andere Wi-Fi-apparaten gebruikt in hetzelfde netwerk.
   Als andere apparaten grote bestanden downloaden, zoals video's, gaat de netwerksnelheid mogelijk omlaag. In dit geval raden we aan om het downloaden van video's te stoppen.
  4. De tv / router / modem resetten
   Door resetten van deze apparaten kan het Wi-Fi-signaal van de verbinding mogelijk worden verbeterd.
   Om de tv te resetten, raadpleegt u  Een power-reset uitvoeren op een televisie van Sony.  
   Om de router of modem te resetten, raadpleegt u de handleiding van het apparaat.
  5. Interferentie door andere draadloze apparaten, elektrische apparatuur of de omgeving
   Als er thuis veel draadloze apparaten of elektrische apparatuur, zoals magnetrons, worden gebruikt,
   wordt de Wi-Fi-functie van de tv wellicht beïnvloed.
   Probeer deze draadloze / elektrische apparaten uit te schakelen of ze uit de buurt te houden van de tv.
   Elektromagnetische straling kan eveneens optreden, afhankelijk van de omgeving waarin de tv is geïnstalleerd. Als u de omgeving kunt veranderen, wijzigt u de installatielocatie en controleert u of de prestaties verbeteren.

    Apparaten die elektromagnetische straling kunnen veroorzaken

   Omgevingen die elektromagnetische straling kunnen veroorzaken 

    - magnetrons 
    - draadloze telefoons
    - Bluetooth-apparaten
    - garagedeuropeners 
    - draadloos speelgoed etc.
    - Locaties die elektromagnetische straling veroorzaken, zoals in de buurt van lange hoogspanningsleidingen 
    - Locaties die statische elektriciteit genereren
    - Locaties met muren, bureaus of deuren met metalen oppervlakken etc.

  6. Frequentieband-instelling van de Wi-Fi-router
   Afhankelijk van de Wi-Fi-router, zijn mogelijk zowel de 2,4GHz- als de 5GHz-frequenties beschikbaar.
   We raden u aan de 5GHz-frequentieband te gebruiken, als die beschikbaar is.

   Als u na het volgen van alle bovenstaande stappen problemen blijft ondervinden met het netwerk, raden we u aan een bekabelde LAN-verbinding met uw modem of router te gebruiken.


  OPMERKING: Als de tv helemaal geen verbinding kan maken met Wi-Fi, raadpleegt u De tv (geen Android TV) kan niet met internet worden verbonden: een diagnose van het netwerk uitvoeren