Artikel-ID : 00155646 / Laatst gewijzigd : 15/09/2023Afdrukken

De datum en tijd aanpassen op een Android TV™ of Google TV™

  BELANGRIJK: Dit artikel is van toepassing op Android TV's en Google TV's. Raadpleeg voor andere tv's dan Android TV's (modellen van 2016 of later) of Google TV's het artikel De datum en tijd aanpassen (op andere tv's dan Android TV) [English].

  De datum en tijd worden meestal automatisch ingesteld omdat de BRAVIA TV de datum- en tijdgegevens van de uitzendsignalen of de WiFi ophaalt. Als er geen uitzendsignalen of netwerkverbindingen (WiFi) beschikbaar zijn, moet u de datum en tijd wellicht handmatig instellen.


  De datum en tijd automatisch instellen

  Als de tv een uitzendsignaal ontvangt of verbinding maakt met het netwerk, volgt u deze stappen om de instelling te controleren:

  1. Open het scherm Settings (Instellingen). Toegang tot de Instellingen
  2. De volgende stappen zijn afhankelijk van de menu-opties van uw tv:
   • Kies System (Systeem) → Date & time (Datum en tijd) → Automatic date & time (Automatische datum en tijd).
   • Kies Device Preferences (Apparaatvoorkeuren) → Date & time (Datum en tijd) → Automatic date & time (Automatische datum en tijd).
   • Kies Date & time (Datum en tijd) → Automatic date & time (Automatische datum en tijd).
  3. Stel Automatic date & time (Automatische datum en tijd) in op ON (AAN), Use broadcast time (Uitzendtijd gebruiken) of Use network time (Netwerktijd gebruiken) (Use network-provided time) (Door netwerk verstrekte tijd gebruiken).
   • De beschikbare opties kunnen variëren afhankelijk van de tv.
   • Als uw tv de instelling Time synchronization (Tijdsynchronisatie) heeft in Date & time (Datum & tijd), stelt u deze in op Use broadcast provided time (Door uitzending verstrekte tijd gebruiken) of Use network-provided time (Door netwerk verstrekte tijd gebruiken).

  De instelling Time Zone (Tijdzone) controleren

  Als de tijd niet correct wordt weergegeven, is de instelling Time Zone (Tijdzone) wellicht niet correct. Volg de onderstaande stappen om de locatie te controleren:

  1. Open het scherm Settings (Instellingen). Toegang tot de Instellingen
  2. De volgende stappen zijn afhankelijk van de menu-opties van uw tv:
   • Kies System (Systeem) → Date & time (Datum en tijd) → Set time zone (Tijdzone instellen).
   • Kies Device Preferences (Apparaatvoorkeuren) → Date & time (Datum en tijd) → Time (Tijd) → Set time zone (Tijdzone instellen).
    Time niet wordt weergegeven, selecteert u Set time zone (Tijdzone instellen).
   • Kies Date & time (Datum en tijd) → Set time zone (Tijdzone instellen).
   • Kies Date & time (Datum en tijd) → Time (Tijd) → Automatic time zone (Automatische tijdzone) → Off (Uit) en selecteer vervolgens Set time zone (Tijdzone instellen).
  3. Selecteer uw locatie.

  Als u gebruik maakt van een speciale netwerkomgeving zoals VPN, wijkt de tijd op de tv mogelijk af van de tijd in het gebied waarin de tv zich bevindt.


  De datum en tijd handmatig instellen

  1. Open het scherm Settings (Instellingen). Toegang tot de Instellingen:
  2. De volgende stappen zijn afhankelijk van de menu-opties van uw tv:
   • Kies System (Systeem) → Date & time (Datum en tijd) → Automatic date & time (Automatische datum en tijd) → Off (Uit).
   • Kies Device Preferences (Apparaatvoorkeuren) → Date & time (Datum en tijd) → Automatic date & time (Automatische datum en tijd) → Off (Uit).
   • Kies Date & time (Datum en tijd) → Automatic date & time (Automatische datum en tijd) → Off
  3. Als u de datum en tijd handmatig wilt instellen, selecteert u Set date (Datum instellen) en Set time (Tijd instellen), of Date (Datum) en Time (Tijd).