Artikel-ID : 00155646 / Laatst gewijzigd : 29/03/2021

Kan de datum en tijd van de Sony Android-tv zowel automatisch als handmatig worden ingesteld?

  De tijd automatisch instellen

  De datum en tijd worden automatisch ingesteld omdat deze gegevens zijn gebaseerd op uitzendsignalen. Als er geen uitzendsignaal beschikbaar is, kunt u deze gegevens ook als volgt ophalen met gebruik van de netwerkverbinding:

  1. Druk op de toets HOME op de afstandsbediening.
  2. Selecteer Instellingen.
  3. Selecteer Date & Time (Datum en tijd) in de categorie SYSTEEMVOORKEUREN.
  4. Selecteer Automatic date & time (Automatische datum en tijd).
  5. Stel in op ON (Aan) of op Netwerktijd gebruiken.
   OPMERKING: Als u ON (Aan) selecteert, stelt u Tijdsynchronisatie in op Use network-provided time (Tijd van het netwerk gebruiken).

  Als de tijd niet correct wordt weergegeven, is de tijdzone misschien niet correct ingesteld. Volg onderstaande stappen om de instelling te controleren:

  1. Selecteer Instellingen.
  2. Selecteer Date & Time (Datum en tijd) in de categorie SYSTEEMVOORKEUREN.
  3. Selecteer Tijd.
  4. Selecteer Tijdzone instellen en selecteer uw locatie.

  De tijd handmatig instellen

  Gebruik de volgende instructies als u de tijd handmatig wilt instellen:

  1. Druk op de toets HOME op de afstandsbediening.
  2. Selecteer Instellingen.
  3. Selecteer Date & Time (Datum en tijd) in de categorie SYSTEEMVOORKEUREN.
  4. Selecteer Automatic date & time (Automatische datum en tijd).
  5. Stel in op Uit.
  6. Stel Datum en Tijd handmatig in.