Artikel-ID : 00122727 / Laatst gewijzigd : 13/09/2023Afdrukken

De tijd weergeven op het startscherm van een Sony Android TV™ of Google TV™

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  In dit artikel wordt uitgelegd hoe u de tijd weergeeft op het startscherm van een Sony Android TV™ of Google TV™.

  Tip: Als u niet zeker weet welk type tv u hebt, gaat u naar Controleren of uw BRAVIA TV een Google TV, Android TV™ of andere TV is.

  De tijd weergeven op het startscherm

   Voor Google TV

   Voor Android TV