Artikel-ID : 00267558 / Laatst gewijzigd : 09/06/2022Afdrukken

De Android TV of Google TV opnieuw opstarten, opnieuw instellen of de oorspronkelijke fabrieksinstellingen herstellen

  Belangrijke informatie voordat u begint

  • Dit artikel is alleen bedoeld voor modellen van Android TV of Google TV.. Als u niet zeker weet welk type u hebt, controleert u of uw BRAVIA-TV een Google TV, een Android TV of een ander type tv is.
  • Als uw tv geen Android TV of Google TV is, raadpleegt u: 
  • Voordat u uw tv reset, moet u controleren of de tv is ingeschakeld en alle externe USB-apparaten uit de tv zijn verwijderd.
  • U kunt uw Android TV of Google TV op drie manieren resetten, afhankelijk van het probleem dat u ondervindt:
   • Optie A (Opnieuw opstarten/power-reset) is een zachte reset die altijd als eerste wordt aanbevolen, omdat deze veel problemen kan oplossen en geen invloed heeft op opgeslagen informatie.
   • Optie B (Fabrieksinstellingen herstellen) is de volgende stap als opnieuw starten of een power-reset niet helpt. Met Fabrieksinstellingen herstellen wist u alle aangepaste instellingen omdat de tv wordt gereset naar de fabrieksspecificaties.
   • Optie C (Geforceerd herstel van fabrieksinstellingen) is de laatste optie als het herstellen van de fabrieksinstellingen niet helpt. Bij een geforceerd herstel van de fabrieksinstellingen worden ook alle aangepaste instellingen gewist, omdat de tv wordt gereset naar de fabrieksspecificaties. Gebruik deze optie als u de tv niet via het menu kunt openen. 

  OPMERKING: Bij het herstellen van de fabrieksinstellingen en een geforceerd herstel van de fabrieksinstellingen wordt hetzelfde gedaan: de fabrieksinstellingen van de tv worden hersteld. Een geforceerd herstel van de fabrieksinstellingen wordt handmatig uitgevoerd met behulp van de tv-knoppen als u geen toegang hebt tot de herstelopties in het tv-menu (d.w.z. als het herstellen van de fabrieksinstellingen herstellen niet mogelijk is).

  Bekijk de volgende zelfstudie waarin wordt uitgelegd hoe u een Android TV opnieuw start of de fabrieksinstellingen herstelt, of volg de gedetailleerde stappen hieronder.


  Optie A: Opnieuw starten / power-reset 

  Deze optie heeft geen invloed op de informatie die op uw tv is opgeslagen (bijv. Google-accountinstellingen, apps, zenders).

  Opnieuw opstarten

  Kies de methode afhankelijk van uw tv.

  • Start de tv opnieuw met de meegeleverde afstandsbediening:
   • Houd de aan-uitknop ingedrukt totdat er Power off (Uitschakelen) op het scherm wordt weergegeven
   • Houd de aan-uitknop ingedrukt tot er een menu verschijnt → kies Restart (Opnieuw starten)
  • Start de tv opnieuw via het tv-menu. Volg de onderstaande stappen op de afstandsbediening:
   • Druk op (Snelle instellingen)Settings (Instellingen) → System (Systeem) → Restart (Opnieuw starten)→ Restart (Opnieuw starten)
   • Druk op HOME → navigeer naar Settings (Instellingen) → About (Over) → Restart (Opnieuw starten)→ Restart (Opnieuw starten)
   • Druk op HOME → navigeer naar Settings (Instellingen) → Device Preferences (Voorkeuren apparaat) → About (Over) → Restart (Opnieuw starten) → Restart (Opnieuw starten)

  OPMERKING: Als u de tv opnieuw start met de afstandsbediening of het menu, wordt de tv na korte tijd automatisch uitgeschakeld en weer ingeschakeld. 

  Power-reset

  Haal het netsnoer uit het stopcontact, wacht twee minuten en steek de stekker vervolgens weer in het stopcontact.

  OPMERKING: Sla deze stap over als u het netsnoer van uw tv niet kunt pakken. 


  Optie B: Fabrieksinstellingen herstellen (via het tv-menu)

  WAARSCHUWING: Als u de fabrieksinstellingen herstelt, worden alle aangepaste instellingen op de tv verwijderd, inclusief Google-accountinstellingen, apps, zenders en instellingen voor het draadloze netwerk. 

  Apps synchroniseren met uw Google-account

  • U kunt uw apps synchroniseren met uw Google-account om sommige applicatiegegevens te herstellen nadat u de fabrieksinstellingen hebt hersteld. Volg de onderstaande instructies afhankelijk van uw tv-menu.
   • Druk op HOME → navigeer naar Settings (Instellingen)→ Device Preferences or Accounts and Sign-in (Voorkeuren apparaat of Accounts en aanmelden) → GoogleChoose synced apps (Gesynchroniseerde apps kiezen) → kies items om te synchroniseren → Sync now (Nu synchroniseren)
   • Druk op HOME → Settings (Instellingen) → Google → Choose synced apps (Gesynchroniseerde apps kiezen) in Sync (Synchroniseren)→ kies items om te synchroniseren → Sync now (Nu synchroniseren)
   • Druk op HOME → Settings (Instellingen) → Personal (Persoonlijk) → Google → Choose synced apps (Gesynchroniseerde apps kiezen) in Sync (Synchroniseren) → kies items om te synchroniseren → Sync now (Nu synchroniseren)

  De fabrieksinstellingen van uw tv herstellen via het tv-menu

  Als het scherm HOME (Start) wordt weergegeven op het tv-scherm

  Als het scherm HOME (Start) niet wordt weergegeven (de knop HOME op de afstandsbediening werkt niet)

  OPMERKINGEN:

  • Het resetten van de fabrieksinstellingen kan enkele minuten duren. Wacht tot het proces is voltooid.
  • Mogelijk moet u een pincode invoeren (als deze is ingesteld op uw tv) wanneer u de optie Erase everything (Alles wissen) kiest.
  • Nadat de fabrieksinstellingen zijn hersteld, wordt de wizard voor de eerste configuratie geopend. U moet akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Google.

  Optie C: Geforceerd herstel van de fabrieksinstellingen (met de knoppen op de tv)

  WAARSCHUWING: Als u deze procedure volgt, worden alle aangepaste instellingen op de tv verwijderd, inclusief Google-accountinstellingen, apps, zenders en instellingen voor het draadloze netwerk.

  • Deze procedure wordt over het algemeen gebruikt om problemen op te lossen waarbij apps fouten veroorzaken, de tv uit zichzelf opnieuw start of de tv niet reageert op opdrachten van de afstandsbediening.
  • Voor deze procedure moet het besturingssysteem Android 6.0 Marshmallow of hoger op uw tv zijn geïnstalleerd.
  • Voor deze procedure zijn mogelijk twee personen nodig.
  • Afhankelijk van het tv-model dat u hebt, varieert de locatie en het aantal knoppen op de tv.
  1. Een geforceerd herstel van de fabrieksinstellingen uitvoeren met een of drie knoppen op de tv
  2. Herstel de fabrieksinstellingen (optie B) opnieuw.