Artikel-ID : 00154625 / Laatst gewijzigd : 28/11/2019Afdrukken

Het afspelen van muziek wordt niet hervat wanneer ik het apparaat opnieuw aansluit op de USB-poort.

    Afhankelijk van het aangesloten USB-apparaat wordt het afspelen niet opnieuw gestart op het laatste afspeelpunt. In dat geval wacht u even voordat u het USB-apparaat opnieuw aansluit.