Artikel-ID : 00149178 / Laatst gewijzigd : 25/05/2022Afdrukken

Hi-res audiospeler herkent het apparaat niet en kan geen muziek afspelen.

  De foutmelding 'No output device has been selected' (Er is geen uitgangsapparaat geselecteerd) wordt weergegeven op hi-res audiospeler.

  Controleer het volgende als de foutmelding No output device has been selected (Er is geen uitgangsapparaat is geselecteerd) wordt weergegeven op hi-res audiospeler of als het verbonden apparaat niet wordt herkend:

  1. Op een Windows®-pc gaat u na of het besturingsprogramma voor het USB-DAC-apparaat is geïnstalleerd.
   1. Open Device Manager (Apparaatbeheer) vanuit Control Panel (Configuratiescherm).
   2. Selecteer Sound, video and game controllers (Besturing voor geluid, video en spelletjes).
   3. Controleer of het audiobesturingsprogramma is geïnstalleerd.

   OPMERKINGEN:

   • Wanneer het apparaat wordt aangesloten op een Windows-pc, wordt het besturingsprogramma automatisch geïnstalleerd. Als het besturingsprogramma niet automatisch wordt geïnstalleerd, downloadt en installeert u dit.
   • In Mac® OS werkt het vooraf geïnstalleerde besturingsprogramma in plaats daarvan. U hoeft de bovenstaande instellingen niet te controleren.
   • Mac OS X 10.11 wordt niet ondersteund. Als u een niet-ondersteunde Mac OS-versie hebt, gebruikt u een andere ondersteunde toepassing, zoals Apple® iTunes®.

  2. Controleer de instellingen van hi-res audiospeler.
   1. Selecteer Device (Apparaat) in het menu Configure (Configureren).
   2. Selecteer het aangesloten apparaat in de vervolgkeuzelijst Device (Apparaat) en druk op OK.
   • Selecteer voor een draagbare speaker de optie Sony Audio Driver (audiobesturingsprogramma van Sony).
   • Selecteer voor een digitale mediaspeler de optie Sony ASIO driver (ASIO-besturingsprogramma van Sony).