Artikel-ID : 00096551 / Laatst gewijzigd : 13/11/2017Afdrukken

Zijn de apps met gelijkaardige namen in de "Opera TV Store" en "SEN" dezelfde?

    Ja, de applicaties of apps met gelijkaardige namen in de Opera TV Store en de service Sony Entertainment Network (SEN) zijn dezelfde.
    Je kunt deze apps gemakkelijk gebruiken met de toets SEN op de afstandsbediening.