Artikel-ID : 00155388 / Laatst gewijzigd : 25/05/2022Afdrukken

Ik kan de functie Schermreproductie van de Blu-ray-speler niet gebruiken

  Als u problemen hebt met het spiegelen van het scherm van de Blu-ray-speler, raadpleeg dan de secties Verificatie (1), Opmerkingen (2), Instellingen (3) en Probleemoplossing (4) hieronder.

  1. Controleer of het bronapparaat Miracast-technologie ondersteunt
   Deze functie maakt gebruik van de Miracast-technologie om een directe draadloze verbinding tussen uw apparaat en de Blu-ray-speler tot stand te brengen.
   U kunt deze functie alleen gebruiken als uw apparaat Miracast (Screen Mirroring) ondersteunt.

   OPMERKING: Miracast is een communicatietechnologie die is ontwikkeld door de Wi-Fi Alliance waarmee compatibele apparaten een directe draadloze verbinding tot stand kunnen brengen en inhoud (zoals video's) kunnen overbrengen.
   • Bij gebruik van een iOS-apparaat
    Aangezien iOS-apparaten geen ondersteuning bieden voor Miracast, kunt u de functie Screen mirroring niet gebruiken op deze apparaten.
    Dit is een specificatie van iOS-apparaten.
   • Bij gebruik van een Android-apparaat
    Raadpleeg de lijst van Miracast-apparaten met Wi-Fi-certificering op de website van de Wi-Fi Alliance voor meer informatie.
    http://www.wi-fi.org/product-finder-results?certifications=46&items=30
   • Bij gebruik van een Windows 10-apparaat
    Het is mogelijk dat Screen mirroring niet kan worden gebruikt tijdens het afspelen vanwege compatibiliteitsproblemen met het videostuurprogramma van Windows.

  2. Opmerkingen bij het gebruik van Screen mirroring
   • Voor de functie Screen mirroring hebt u geen toegangspunt (router voor draadloos LAN) tussen de Blu-ray-speler en het mobiele apparaat nodig.
   • Controleer of de Blu-ray-speler en de tv met een kabel zijn verbonden voordat u de Blu-ray-speler op een mobiel apparaat/bronapparaat aansluit via Screen mirroring.
  3. Controleer de instellingen van Screen mirroring
   1. Druk op de knop HOME van de afstandsbediening van de Blu-ray-speler.
   2. Selecteer het pictogram Screen mirroring in My apps (Mijn apps).
    OPMERKING: Als het pictogram Screen mirroring niet wordt weergegeven in het gebied My apps, selecteert u het in All apps (Alle apps).
   3. Schakel de functie Screen mirroring op het mobiele apparaat in.
    Het volgende scherm wordt weergegeven.


   4. Selecteer het apparaat dat overeenkomt met de naam die op het tv-scherm wordt weergegeven.
    Dit hoeft u alleen te doen wanneer u de eerste keer verbinding maakt.
    Later worden verbindingen automatisch tot stand gebracht wanneer Screen mirroring wordt ingeschakeld op zowel het apparaat als de Blu-ray-speler.
   5. Nu moet het scherm van uw apparaat op het tv-scherm worden weergegeven.
  4. Probeer Screen mirroring nadat u de volgende stappen voor probleemoplossing hebt uitgevoerd
   • Het mobiele apparaat opnieuw opstarten
    Misschien is er een tijdelijke storing geweest op het mobiele apparaat.
   • De Blu-ray-speler opnieuw opstarten
    Misschien is er een tijdelijke storing geweest op de Blu-ray-speler.
    1. Wanneer u de Blu-ray-speler hebt uitgeschakeld, trekt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.
    2. Steek de stekker van het netsnoer weer in het stopcontact en schakel de Blu-ray-speler weer in.
   • De Screen mirroring RF Setting (RF-instelling van Screen mirroring) op de Blu-ray-speler wijzigen
    Afhankelijk van de interferentie van andere draadloze netwerken, is het mogelijk dat de geluids- en beeldkwaliteit afneemt tijdens Screen mirroring.
    Verander de draadloze frequentie of het kanaal.
    1. Selecteer Network Settings (Netwerkinstellingen) op de Blu-ray-speler.
    2. Selecteer Screen mirroring RF Setting (RF-instelling van Screen mirroring).
    3. Verander de instelling in een willekeurige andere instelling (CH 1 of CH 6 of CH 11) dan Auto (Automatisch).
    4. Probeer Screen mirroring opnieuw.
    5. Als Screen mirroring nog steeds niet werkt, ga dan terug naar stap 3 en kies een ander kanaal.

     OPMERKING: Als u met een groot aantal draadloze apparaten werkt, kan het probleem misschien niet worden opgelost door van draadloze frequentie of kanaal te veranderen, en kan er mogelijk geen verbinding worden gemaakt of neemt de beeldkwaliteit af wanneer er wel verbinding kan worden gemaakt. Probeer dan het aantal verbonden draadloze apparaten in de omgeving van de speler te verminderen.