Artikel-ID : 00121198 / Laatst gewijzigd : 16/06/2020Afdrukken

Ik kan geen toegang krijgen tot inhoud van netwerkdiensten in de apps van Google Play Store, Movies/TV, Music (Google Play), YouTube of Games

  Voor deze toepassingen zijn een internetverbinding en de juiste instellingen voor datum en tijd vereist. Volg onderstaande stappen om ervoor te zorgen dat uw tv is verbonden met internet en dat de instellingen voor datum en tijd correct zijn.

  De netwerkstatus controleren:

  1. Druk op de knop HOME op de afstandsbediening.
  2. Selecteer Help en druk vervolgens op de knop Enter.
  3. Selecteer Internet connectivity symptoms (Symptomen internetconnectiviteit) en druk vervolgens op de knop Enter.

  Datum en tijd instellen:

  Als uw Android TV van Sony is verbonden met een netwerk:

  1. Druk op de knop HOME op de afstandsbediening.
  2. Selecteer Settings (Instellingen) en druk vervolgens op de knop Enter.
  3. Selecteer Date & time (Datum & tijd) in de categorie SYSTEM PREFERENCES (Systeemvoorkeuren) en druk vervolgens op de knop Enter.
  4. Stel Automatic date & time (Automatische datum en tijd) in op On (Aan).
  5. Stel Time synchronization (Tijdsynchronisatie) in op Use network-provided time (Tijd van het netwerk gebruiken).

  Als uw Android TV van Sony tv niet is verbonden met een netwerk:

  1. Druk op de knop HOME op de afstandsbediening.
  2. Selecteer Settings (Instellingen) en druk vervolgens op de knop Enter.
  3. Selecteer Date & time (Datum & tijd) in de categorie SYSTEM PREFERENCES (Systeemvoorkeuren) en druk vervolgens op de knop Enter.
  4. Stel Automatic date & time (Automatische datum en tijd) in op Off (Uit).
  5. Pas de instellingen voor Date (Datum) en Time (Tijd) handmatig aan.

  OPMERKING: Als de instellingen voor datum en tijd niet correct zijn, werken deze functies mogelijk niet goed:

  • Search/Voice Search (zoeken/zoeken met gesproken zoekopdrachten)
  • Voice Actions (besturing met gesproken opdrachten)
  • Backdrop (screensaver met fraaie foto's)