Artikel-ID : 00125972 / Laatst gewijzigd : 02/09/2019

Wat is Silent Shooting (Stille opname) en zijn er beperkingen voor het gebruik van deze functie?

  Het gebruik van Silent Shooting (Stille opname) kent enkele beperkingen. Daarnaast kunnen er verschillen zijn tussen beelden die zijn vastgelegd in de modus Silent Shooting (Stille opname) en beelden die zijn vastgelegd met gewone opnamefuncties.

  • Beperkingen voor het gebruik van de modus Silent Shooting (Stille opname).
   • Silent Shooting (Stille opname) kan alleen worden gekozen als de moduskiezer op P, A, S of M staat.
   • De flitser kan niet worden gebruikt.
   • De minimale ISO-gevoeligheid is ISO100.
   • De volgende functies kunnen niet worden gebruikt:
    • Auto HDR
    • Picture Effect (Beeldeffect)
    • Picture Profile (Beeldprofiel)
    • Long Exposure NR (Ruisonderdrukking lang belicht)
    • Front Curtain Shutter (Voorste sluitergordijn) Off (Uit)
    • S. Auto Img. Extract. (Beelden extraheren in Super Auto)
    • BULB
    • Multi Frame NR (Multiframe ruisonderdrukking).
   • In het geval van de ILCE-7RM2 is continu fotograferen niet toegestaan.
   • In het geval van de ILCE-6300 en ILCE-6500 kan alleen Continuous Shooting (Continu fotograferen): Lo worden gekozen voor continu fotograferen.
   • Silent Shooting (Stille opname) wordt uitgeschakeld wanneer u opnamen maakt met functies die zijn gedownload via de website voor PlayMemories Camera-apps. Bij sommige toepassingen kunt u Silent Shooting (Stille opname) kiezen. Om Silent Shooting (Stille opname) opnieuw te activeren, start u eerst een toepassing, vervolgens kiest u MENU - Custom Settings (Aangepaste instellingen) - Silent Shooting (Stille opname) in het opnamescherm.
   • Het duurt ongeveer 0,5 seconde langer dan normaal voordat u na het opstarten beelden kunt vastleggen.
   • Ook als u Silent Shooting (Stille opname) op On (Aan) instelt, is het niet helemaal stil. Er is dan nog steeds werkingsgeluid van diafragma en scherpstelling.
  • Informatie over foto’s nemen in de modus Silent Shooting (Stille opname).

   OPMERKINGEN: Het opnameresultaat zal verschillen per cameramodel en de camerainstellingen.

   • Vervorming van het beeld kan het gevolg zijn van bewegen van het onderwerp of de camerabehuizing.
   • Als u een opname maakt terwijl er tijdelijk een lichtflits is (bijvoorbeeld van de flitser van een andere camera) of onder flikkerend tl-licht, komen er soms lichte en donkere banen of gele strepen op de afbeelding.

    OPMERKING: Wat de twee punten hierboven betreft, is de oorzaak het verschil in blootstellingstijd door de elektronische sluiter aan de boven- en onderkant van de foto.

   • Als u met lage gevoeligheid in de modus Silent Shooting (Stille opname) een overbelicht beeld vastlegt met een erg heldere lichtbron zoals zonlicht, kunnen gebieden met een hoge helderheid in de foto donker lijken. U kunt dit voorkomen door de opname te maken met de juiste belichting of door de gevoeligheidsinstelling te verhogen.