Artikel-ID : 00203270 / Laatst gewijzigd : 29/10/2021Afdrukken

Kan ik het sluitergeluid uitschakelen?

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  De procedure voor het uitschakelen van het sluitergeluid verschilt per model. 

  Voor modellen met de functie Silent Shooting (Stille opname)

  U kunt het sluitergeluid uitschakelen door de camera-instellingen te wijzigen:

  • ILCE-6100, ILCE-6300, ILCE-6400, ILCE-6500, ILCE-6600, ILCE-7M3, ILCE-7RM2, ILCE-7RM3, ILCE-7RM3A, ILCE-7RM4, ILCE-7RM4A, ILCE-7S, ILCE-7SM2, ILCE-7C of ZV-E10:
   MENU →  (Camera-instellingen2) of  (Aangepaste instellingen) →  Silent Shooting (Stille opname) → On (Aan)
  • ILCE-1, ILCE-7SM3 of ILME-FX3:
   MENU → (Opname) Shutter/Silent (Sluiter/Stil) → Silent Mode Settings (Instellingen voor stille modus)→ Silent Mode (Stille modus) → On (Aan)

  OPMERKINGEN:

  • Als u de functie Silent Shooting (Stille opname) gebruikt, moet u erop letten dat uw acties niet in strijd zijn met het recht op privacy van het onderwerp of het recht op het gebruik van hun beeltenis. Het gebruik van deze functies is uw eigen verantwoordelijkheid.
  • Als u de functie Silent Shooting (Stille opname) gebruikt, kunt u de flitser niet gebruiken. Bovendien kunt u sommige andere functies niet gebruiken met deze twee functies, en gelden er beperkingen voor het gebruik. Raadpleeg voor meer informatie het artikel Beperkingen bij het gebruik van de functie Silent Shooting (Stille opname) van mijn camera van Sony.

  Voor modellen met een elektronische sluiter

  U kunt opnamen maken zonder het sluitergeluid door de elektronische sluiter te gebruiken.

  • ILCE-9 of ILCE-9M2:
   1. MENU →  (Camera-instellingen2) →  Shutter Type (Sluitertype) → Electronic Shut (Elektronische sluiter).
   2. MENU →  (Camera-instellingen2) Audio signals (Geluidssignalen) → Off (Uit) of On:other than e-shut: (Aan: andere dan elektronische sluiter)
  • ILCE-7SM3 of ILME-FX3:
   • MENU → (Opname) → Shutter/Silent (Sluiter/stil) → Shutter Type (Sluitertype) → Electronic Shutter (Elektronische sluiter)
  • ILCE-1:
   1. MENU → (Opname) → Shutter/Silent (Sluiter/stil) → Shutter Type (Sluitertype) → Electronic Shutter (Elektronische sluiter)
   2. MENU → (Instellingen) → Sound Option (Geluidsoptie)→ Audio signals (Geluidsignalen) → Off (Uit) of On:w/o shutter (Aan: zonder sluiter)

  OPMERKINGEN:

  • Als u de elektronische sluiter gebruikt, moet u erop letten dat uw acties niet in strijd zijn met de privacy of rechten van het onderwerp wanneer u hun beeltenis gebruikt. Het gebruik van deze functies is uw eigen verantwoordelijkheid.
  • Als u de elektronische sluiter gebruikt, kunt u de flitser niet gebruiken. Bovendien kunt u sommige andere functies niet gebruiken met deze twee functies, en gelden er beperkingen voor het gebruik. Raadpleeg voor meer informatie het artikel Zijn er beperkingen bij het gebruik van een elektronische sluiter?.

  Voor modellen die hierboven niet zijn vermeld

  U kunt het sluitergeluid niet uitschakelen op modellen met een mechanische sluiter. De volgende modellen zenden voor een beter bedieningsgevoel ook een elektronisch geluid uit dat u niet kunt uitschakelen.

  • ILCE-5000, ILCE-5100, ILCE-QX1, NEX-3N