Artikel-ID : 00125278 / Laatst gewijzigd : 27/06/2019Afdrukken

UPDATE en ERROR verschijnen afwisselend op het display van het voorpaneel.

Nederlands

    Voer de volgende procedure uit:

    1. Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact. Wacht enkele minuten en steek de stekker weer in het stopcontact.
    2. Schakel de AV-ontvanger in.
    3. Voer de instructies voor Update via USB-geheugen opnieuw uit.

    Als het probleem zich na het opnieuw uitvoeren van de update blijft voordoen, is het mogelijk dat uw apparaat moet worden gerepareerd.