Artikel-ID : 00125278 / Laatst gewijzigd : 27/06/2019

UPDATE en ERROR verschijnen afwisselend op het display van het voorpaneel.

Nederlands

Producten en categorieën waar dit artikel op van toepassing is

Voer de volgende procedure uit:

  1. Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact. Wacht enkele minuten en steek de stekker weer in het stopcontact.
  2. Schakel de AV-ontvanger in.
  3. Voer de instructies voor Update via USB-geheugen opnieuw uit.

Als het probleem zich na het opnieuw uitvoeren van de update blijft voordoen, is het mogelijk dat uw apparaat moet worden gerepareerd.