Artikel-ID : 00174342 / Laatst gewijzigd : 19/04/2018

Ik hoor dat er uit mijn thuisbioscoop wel geluid komt, maar uit de tv komt geen geluid.

  Als uw tv is aangesloten op een thuisbioscoop en u wilt dat het geluid uit de tv komt, dient de instelling voor de speakeruitgang te worden gewijzigd naar TV-speaker.

  OPMERKING: Het geluid kan niet tegelijkertijd zowel uit de thuisbioscoop als uit de tv komen.
  1. Druk op de toets HOME op de afstandsbediening.
  2. Selecteer Instellingen.
  3. Selecteer Systeem settings.
  4. Selecteer Instellen.
  5. Kies AV Set-up (AV instellen).
  6. Kies Speakers en stel deze in op TV-speaker.