Artikel-ID : 00141386 / Laatst gewijzigd : 22/02/2016Afdrukken

Wanneer de fotolijstmodus wordt gebruikt, gaat de tv niet in de stand-bystand, zelfs niet nadat de tijd die voor Idle TV Standby (Stand-by als tv niet wordt gebruikt) is ingesteld, is verstreken.

  Als de eerste instellingen voor Photo Frame Mode (Fotolijstmodus) niet worden aangepast, gaat de tv in de stand-bystand nadat 24 uur zijn verstreken. Om de instelling voor de tijdsduur te wijzigen, volgt u de onderstaande stappen.

  1. Druk op de knop HOME op de afstandsbediening.
  2. Selecteer Settings (Instellingen) en druk vervolgens op de knop Enter.
  3. Selecteer System Settings(Systeeminstellingen) en druk vervolgens op de knop Enter.
  4. Selecteer Set-up (Instellen) en druk vervolgens op de knop Enter.
  5. Selecteer Photo Frame Settings (Fotolijstinstellingen) en druk vervolgens op de knop Enter.
  6. Selecteer Duration (Tijdsduur) en druk vervolgens op de knop Enter.
  7. Selecteer de gewenste tijd.