Artikel-ID : 00115607 / Laatst gewijzigd : 12/07/2018Afdrukken

Een USB-HDD die eerder met een tv is gebruikt, formatteren met een pc

  De procedure verschilt al naargelang het besturingssysteem dat op uw pc is geïnstalleerd.

  Procedure voor Windows XP
  Procedure voor Windows Vista, 7, 8, 8.1
  Procedure voor Mac


  WAARSCHUWING: Gegevens kunnen verloren gaan.
  Als u de USB-HDD formatteert, wordt alle opgenomen inhoud verwijderd. Deze inhoud kan niet worden hersteld.


  Procedure voor Windows XP:
  Voorbereiding: Controleer de onderstaande punten voordat u de HDD formatteert.

  1. Verwijder alle USB-opslagapparaten van uw pc
  2. Meld u op uw pc aan als beheerder
  3. Gebruikt u een laptop, steek dan de stekker in het stopcontact
  4. Formatteren kan een paar uur duren. Laat daarom de apparatuur tijdens het formatteren aangesloten blijven op de stroomtoevoer.

  Wijzig de instellingen in [Geen] voor de [Harde schijf] en [Systeem op stand-by] in [Energiebeheer].
  Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad > [Eigenschappen] > [Schermbeveiliging] > [Energiebeheer] > [Systeem op stand-by] en [Harde schijf]

  1. Klik met de rechtermuisknop op [Deze computer] en klik vervolgens in het menu op [Beheer]
  U kunt [Beheer] ook op de volgende wijze openen:
  [Start] > [Instellingen] > [Configuratiescherm] > [Systeembeheer] > [Computerbeheer].

   Afbeelding

   2. Selecteer [Schijfbeheer] in het onderste menu

  Afbeelding

  3. Sluit de USB-HDD aan op de USB-poort.
  Zodra er verbinding is gemaakt, verschijnt de USB-HDD op het scherm. Controleer of de juiste HDD is aangesloten op de USB-poort.

  Afbeelding

  4. Selecteer de partitie van uw HDD.

  5. Verwijder alle partities van de HDD, door met de rechtermuisknop op de partitie te klikken en vervolgens [Partitie verwijderen] te selecteren in het menu.

  Afbeelding

  6. U wordt gevraagd om te bevestigen dat u de partitie wilt verwijderen. Selecteer “Ja"

  Afbeelding


  7. Ga op dezelfde manier te werk bij de resterende partities van de HDD

  Afbeelding

  Afbeelding


  8. Wanneer alle partities zijn verwijderd, klikt u met de rechtermuisknop en selecteert u [Nieuwe partitie] in het menu

  Afbeelding

  9. Het onderstaande scherm 'Wizard Nieuwe partitie' wordt geopend.

  10. Selecteer 'Volgende'

   Afbeelding

  11. Selecteer [Primaire partitie] en "Volgende"

   Afbeelding

  12. Laat de opties op de standaardinstellingen staan en klik op "Volgende"

   Afbeelding

  14. Selecteer in het onderste scherm de optie [Deze partitie formatteren] met standaardinstellingen.
  OPMERKING: Een HDD formatteren kan enkele uren duren, afhankelijk van de combinatie van de capaciteit van uw HDD en de CPU van uw pc.

  Gewoon of Snel formatteren?
  S
  nel formatteren: Bestanden worden van de schijf verwijderd, zonder dat de schijf wordt gescand op beschadigde sectoren. Gebruik deze optie alleen als de schijf eerder is geformatteerd en u zeker weet dat de schijf onbeschadigd is.
  Gewoon formatteren: bestanden worden verwijderd van het schijfvolume dat u aan het formatteren bent en de harde schijf wordt gescand op beschadigde sectoren. Scannen op beschadigde sectoren neemt de meeste tijd in beslag wanneer een schijfvolume wordt geformatteerd.

   Gewoon formatteren  Snel formatteren
   Afbeelding  Afbeelding

   

  15. Klik op 'Voltooien  16. U kunt het bestandstoewijzingssysteem tonen als [NTFS] nadat de HDD is geformatteerd.

   Afbeelding

  17. Dubbelklik op [Deze computer]. Vervolgens wordt uw geformatteerde HDD getoond

   Afbeelding


  Procedure voor Windows Vista, 7 en 8: voorbereiding:

  Controleer de onderstaande punten voordat u de HDD formatteert.

  1. Verwijder alle USB-opslagapparaten van uw pc
  2. Meld u op uw pc aan als beheerder
  3. Gebruikt u een laptop, steek dan de stekker in het stopcontact
  4. Formatteren kan een paar uur duren. Laat daarom de apparatuur tijdens het formatteren aangesloten blijven op de stroomtoevoer.

  1. Klik met de rechtermuisknop op het [Computerpictogram] op het Bureaublad of het Start-menu en klik op [Beheren]

  Afbeelding

  1. Een alternatieve methode om [Beheren] te openen, is:

  1. Klik op de knop [Start] en kies vervolgens [Configuratiepaneel].
   *Plaats de cursor rechtsonder in het scherm en selecteer [Instellingen]. Selecteer [Systeemmenu] in het menu Instellingen.
   *Alleen Windows 8  

  2. Klik op de koppeling [Systeem en beveiliging].
   OPMERKING: Als u de weergave Grote pictogrammen of Kleine pictogrammen gebruikt in het Configuratiescherm, ziet u deze koppeling niet. Klik in dat geval gewoon op het pictogram Systeembeheer en ga verder bij stap 4.
  3. In het venster Systeem en beveiliging klikt u op [Systeembeheer].
  4. In het venster Systeembeheer dubbelklikt u op het pictogram [Computerbeheer].
  5. Wanneer Computerbeheer wordt geopend, klikt u links in het venster op [Schijfbeheer], onder Opslag.

  2. Wanneer het venster Computerbeheer wordt geopend, klikt u links in het venster op Schijfbeheer, onder het kopje Opslag

   Afbeelding


  3. Het venster Schijfbeheer wordt geopend. De HDD verschijnt in het scherm, maar zonder informatie voor [Bestandssysteem]. Zorg ervoor dat de juiste HDD aangesloten is op de USB-poort

  Afbeelding

  4. Verwijder alle partities van de HDD, door met de rechtermuisknop op de partitie te klikken en vervolgens [Volume verwijderen] te selecteren in het menu

  Afbeelding


  5. U wordt gevraagd om te bevestigen dat u de partitie wilt verwijderen. Selecteer [Ja]

  Afbeelding


  6. Ga op dezelfde manier te werk bij de resterende partities van de HDD

  Afbeelding

  7. Wanneer alle partities zijn verwijderd, klikt u met de rechtermuisknop en selecteert u [Nieuw eenvoudig volume] in het menu.

  Afbeelding


  8. Er wordt een venster geopend met de wizard Nieuw eenvoudig volume.

  9. Selecteer [Volgende].

   Afbeelding

  10. Laat de standaardwaarden staan en klik op [Volgende].

   Afbeelding

  11. Wijs indien nodig een stationsletter toe aan de partitie en klik op [Volgende].

  Afbeelding

  12. Selecteer de optie [Dit volume op basis van de volgende instellingen formatteren]. Laat de instellingen op de standaardwaarden staan en klik op [Volgende].

  Afbeelding

  13. Klik op [Voltooien].

   Afbeelding

  14. Het bestandstoewijzingssysteem wordt weergegeven als NTFS nadat de HDD is geformatteerd.

  Afbeelding

  15. Dubbelklik op het Computer-pictogram. Vervolgens wordt uw geformatteerde HDD getoond. Voor [Windows 8]:
   Klik met de rechtermuisknop op het Start-scherm en selecteer [Alle apps] > [Computer].

  Afbeelding

   


  Procedure for Mac (10.6): voorbereiding:
  Controleer de onderstaande punten voordat u de HDD formatteert.

  1. Verwijder alle USB-opslagapparaten van uw pc
  2. Gebruikt u een laptop, steek dan de stekker in het stopcontact
  3. Formatteren kan een aantal minuten duren. Laat daarom de apparatuur tijdens het formatteren aangesloten blijven op de stroomtoevoer.

  1. Als u de HDD met uw Bravia-tv hebt gebruikt om te nemen, verschijnt automatisch het volgende bericht op het scherm wanneer u de HDD-schijf aansluit op de USB-poort van de computer

  Afbeelding

  2. Het scherm [Disk Utility] (Schijfhulpprogramma) verschijnt.
  U kunt [Disk Utility] (Schijfhulpprogramma) ook openen via [spotlight] rechtsboven op het bureaublad: schrijf [disk utility] en klik erop.

  Afbeelding


  3. In de linkerkant van [Disk Utility] (Schijfhulpprogramma) worden alle opslagapparaten getoond die aangesloten zijn op uw Mac. 
  Zorg ervoor dat u de HDD selecteert die u wilt formatteren (als de HDD is gebruikt met BRAVIA, ziet u 5 partities, bijvoorbeeld: disk1sx)

   Afbeelding


  4. Klik op de juiste HDD. Vervolgens wordt het onderstaande scherm met indicaties getoond

   Afbeelding

  5. Selecteer [Erase] (Wissen) in het onderstaande scherm dat verschijnt

  6. Klik op de pijl omlaag (rode cirkel) om de gewenste optie te selecteren voor [Format] (Formatteren).

  7. Geef de HDD eventueel een naam   

  8. Klik rechtsonder in het scherm op [Erase] (Wissen)

   Afbeelding


  9. Er verschijnt een bericht waarin u wordt gevraagd om te bevestigen dat u de HDD wilt wissen. Selecteer [Erase] (Wissen).

  Afbeelding

  10. De geformatteerde HDD wordt getoond

  Afbeelding


  11. Wanneer u nu de HDD-schijf op de USB-poort aansluit, wordt deze herkend en verschijnt het pictogram op het bureaublad

  Afbeelding